Changeset No. Date Contributor Comment
12018-04-15 17:34:33 UTCJKHougaard Du bør ikke sætte navnet på et objekt til "Juletræsmark". Navnet skal kun angive officielt navne (f.eks. bynavne). Se i stedet for her for mulige tags: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vegetation
1 changeset(s) created by Baldur2011 have been discussed with a total of 1 comment(s)