Changeset No. Date Contributor Comment
12018-05-17 10:11:46 UTCTim Couwelier Geachte,

bemerk dat de waterlopen gemarkeerd staan als 'tunnel', en dat ze dus onder de grond lopen.

De waterlopen staan op het GRB ook aangeduid als daar lopende. Mag ik dan ook vragen hoe u zo zeker bent dat ze er NIET liggen?
22018-05-19 15:16:40 UTCzors1843 reverted
1 changeset(s) created by Penneman Kenneth have been discussed with a total of 2 comment(s)